Ngày đăng: 20-08-2013 lúc 12:00 AM
Nội dung rao vặt: CHIÊM TINH GIA LĨNH MAI Lic.#182994 -VỀ HUYỀN BÍ: Bùa Lỗ Ban, giải trừ bùa ngãi, bị yếm trù, buộc ngườibỏ đi quay về, buộc chồng vợ hạnh phúc, con cái nghe lời cha mẹ lo học hành - BÙA LỖ BAN: Cho thỉnh phép khi làm ăn bị ế ẩm, tiệm nails, restaurant, giúp sang tiệm lẹ làng.VỀ PHONG THỦY: Phương hướng, tiệm quán, mua bán, nhà ở sao cho hợp hướng, hợp tuổi mới sanh khí tốt, thì làm ăn mới phát đạt, cũng như nơi bình an hiện tại và mai sau - CÁC QUẺ:Taros, Mai Hoa, bát quái, ngũ hành, tứ tượng, bấm độn. Xin gọi lấy hẹn.LL: 714-548-6538 or 714-890-7098
Bookmark and Share

Trao đổi

Tối đa 150 ký tự

Mã xác nhận

Quảng cáo