Đăng rao vặt

Thể lệ đăng rao vặt

THỂ LỆ ĐĂNG RAO VẶT:
- Khi đăng rao vặt rao bán xe, nội dung rao vặt phải ghi rõ bảng số xe (license plate#) hoặc số sườn (VIN)
- Người đăng rao vặt phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nội dung rao vặt đã đăng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ những thiệt hại liên đới nào gây ra do việc đăng sai hoặc đăng sót.
- Chúng tôi giữ toàn quyền thay đổi, ngưng, từ chối đăng một rao vặt bất kỳ mà không cần thông báo trước và không cần nên lý do.
- Chúng tôi chỉ đăng bù rao vặt cho những rao vặt có nội dung sai số điện thoại, địa chỉ hoặc sai sót ngày.
- Đối với rao vặt đăng lên báo Nhật Báo Viễn Đông:
   + Quảng cáo đã lên báo, nếu khách muốn STOP trước thời hạn, chúng tôi chỉ credit lại bằng quảng cáo cho lần sau tương đương với số tiền còn lại của qui khách (sẽ không credit lại nếu quảng cáo đã được đăng lên trên 3 ngày)
   + Tất cả các quảng cáo muốn đăng hoặc sửa cho ngày hôm sau phải được gởi đến toàn soạn trước 4:00pm

LIÊN LẠC:
- ORANGE COUNTY:
   Nhật báo VIỄN ĐÔNG - 14891 MORAN ST. Westminster, CA 92638.
   Tel: 714-379-2851. Fax: 714-379-2853. Email: viendong@aol.com
- SAN DIEGO:
   Tòa soạn NGƯỜI VIỆT TỰ DO - 4637 EL CAJON Blvd San Diego, CA 92115.
   Tel: 619-584-4137. Fax: 619-584-8647. Email: viendong@aol.com

ĐĂNG MIỄN PHÍ ($$$) tối thiểu 2 ngày chờ duyệt đăng, thời hạn đăng tối đa chỉ 2 ngày
Tối đa 30 chữ cho Rao vặt FREE (trả thêm 1 xu (cents) cho mỗi 1 chữ tiếp theo)

TÙY CHỌN TÍNH PHÍ ($$$) duyệt nhanh (ASAP), thời hạn đăng online lên đến 5 ngày và nhiều ưu đãi:
Tìm hiểu thêm

- Rao vặt sẽ được đăng lên Nhật báo Viễn Đông với thời hạn 10 ngày. Bạn sẽ được đăng Free lên rao vặt online 15 ngày.
- Chúng tôi chỉ đăng bù rao vặt cho những quảng cáo sai số điện thoại, địa chỉ hoặc đăng sót ngày.
- Quảng cáo đã lên báo, nếu quí khách muốn STOP trước thời hạn, chúng tôi chỉ credit lại bằng quảng cáo cho lần sau tương đương với số tiền còn lại của quí khách (sẽ không credit lại nếu quảng cáo đã đăng trên 3 ngày).
- Tất cả quảng cáo muốn đăng hoặc sửa cho ngày hôm sau phải được gửi đến tòa soạn trước 4:00pm.
- Người đăng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dụng quảng cáo. Chúng tôi sẽ không chịu bất kì thiệt hại liên đới nào gây ra do việc đăng sai hoặc đăng sót.
- Nhật báo Viễn Đông dành quyền từ chối đăng bất cứ rao vặt nào mà không cần nêu lý do.

Tìm hiểu thêm

- Rao vặt của bạn luôn ở vị trí nổi bật dễ tìm thấy nhất, có màu background phân biệt với các rao vặt khác.
- Vị trí của Rao Vặt Đặc Biệt hiện thị hầu như trong toàn bộ các trang trên rao vặt online.
- Rao Vặt Đặc Biệt còn được hiện thị trên trang mạng Nhật Báo Viễn Đông tại địa chỉ www.viendongdaily.com

Tìm hiểu thêm

Ngoài thời hạn 5 ngày đăng rao vặt online sẵn có, bạn được cộng thêm tiếp 5 ngày đăng.
Tổng cộng bạn có 10 ngày đăng rao vặt online

Tìm hiểu thêm

Rao vặt của bạn được kẻ khung đỏ sẽ trở nên nổi bật hơn, dễ tìm thấy hơn trên rao vặt online.

Tìm hiểu thêm

Rao vặt của bạn được in đậm sẽ trở nên nổi bật hơn, dễ tìm thấy hơn trên rao vặt online.

Tìm hiểu thêm

Mỗi ngày chúng tôi nhận rất nhiều rao vặt đăng online
vì thế, với tùy chọn này, rao vặt của bạn sẽ được ưu tiên duyệt cho đăng lên rao vặt online trước.

Mã xác nhận Change

Quảng cáo