Ngày đăng: 06-06-2013 lúc 12:00 AM
Nội dung rao vặt: DẠY GUITAR - Guitarist Đặng Huy Hoàng. Chuyên dạy: Classical - Flamenco – Modern. Sơ cấp - Trung cấp - Cao cấp. Dạy riêng từng học viên hoặc nhóm. LL: 714-251-9532 Email: hoanghuydang@yahoo.com Học tại phòng Sinh Hoạt Người Việt
Bookmark and Share

Trao đổi

Tối đa 150 ký tự

Mã xác nhận

Quảng cáo